Bibliografie

RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, M. (2013): Subsistenční strategie mladopaleolitických lovců-sběračů. Kniha I - Industrie z tvrdých živočišných materiálů ve světle antropologické zooarcheologie. Kniha II - Exploatace sobů vě světle biologické a antropologické zooarcheologie. Disertační práce Ústav antropologie PřF MU. autoreferát2.pdf (1448504)

RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, M. (2012): Traseologická analýza industrie z tvrdých živočišných materiálů z Hoštic I. In: A. Matějíčková, P. Dvořák (eds.), Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů na trase dálnice D1 Vyškov - Mořice. Brno: ÚAPP Brno, 2012. Pravěk Supplementum 24. s. 273-280, 18 s. Raskova.pdf (961427)

PARMA, D., KALA, J., NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, M, RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, M. (2011): Netradiční materiál, neobvyklý předmět: Opomíjený segment kostěné industrie mladší doby kamenné. Archeologické rozhledy, Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v, LXIII-2011, s. 136-150, 15 s.

RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, M. (2011): Spatula-like tools: Hide processing in the Pavlovian. In:  J. Svoboda (ed.), Pavlov excavations 2007-2011. Brno: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Archaeology at Brno, 2011. Dolnověstonické studie, sv. 18, s. 180-199, 19 s. III.8 - Raskova.pdf (1446628)

RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, M. (2010): Industrie z tvrdých živočišných materiálů z jeskyně Balcarky. In: Z. Nerudová (ed.), Jeskyně Balcarka v Moravském krasu. 2010. Brno: Moravské zemské muzeum, 2010. Anthropos (Studies in Anthropology, Palaeoethnology, Palaeontology and Quaternary Geology), vol. 31. s. 107-130, 23 s. Raskova_KPI1.pdf (1869212)

RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, M. (2010): Reconstructing the “Chaîne Opératoire” of Skin Processing in Pavlovian Bone Artifacts from Dolní Vestonice I, Czech Republic. In: A. Legrand-Pineau, I. Sidéra, N. Buc, E. David, V. Scheinsohn (eds.), Ancient and Modern Bone Artefacts from America to Russia. Cultural, technological and functional signature. Oxford: BAR, 2010. s. 191-200, 10 s. raskova LR.pdf (916648)

RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, M. (2010): Sobi z Balcarky: sezonalita a demografie. In: Z. Nerudová (ed.), Jeskyně Balcarka v Moravském krasu. Brno: Moravské zemské muzeum, 2010. Anthropos (Studies in Anthropology, Palaeoethnology, Palaeontology and Quaternary Geology), vol. 31. s. 131-142, 12 s. Raskova_Sobi.pdf (937170)

RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, M. (2010): Subsistenční strategie magdalénských lovců: exploatace sobů. In: Z. Nerudová (ed.), Jeskyně Balcarka v Moravském krasu. I. Brno: Moravské zemské muzeum, 2010. Anthropos (Studies in Anthropology, Palaeoethnology, Palaeontology and Quaternary Geology), vol. 31. s. 143-155, 13 s. Raskova_Subsistence.pdf (1076114)

OLIVA, M., RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, M.  (2009): Industrie z tvrdých živočišných materiálů. In: M. Oliva (ed.), Sídliště mamutího lidu u Milovic pod Pálavou. Brno: Moravské zemské muzeum, 2009. Anthropos, Studies in Anthropology, Palaeoethnology, Palaeontology and Quaternary Geology, vol. 27. s. 258-262, 5 s.

RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, M. (2009): Industrie z tvrdých živočišných materiálů z protoúnětického pohřebiště v Pavlově. In: J. Peška (ed.), Protoúnětické pohřebiště z Pavlova. Olomouc: Archeologické centrum Olomouc, 2009. s. 363-368, 6 s.

RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, M. (2009): Nástroje z kančích klů z protoúnětického pohřebiště v Pavlově. In: J. Peška (ed.), Protoúnětické pohřebiště z Pavlova. Olomouc: Archeologické centrum Olomouc, 2009. s. 369-381, 12 s

SVOBODA, J., KRÁLÍK, M., ČULÍKOVÁ, V., HLADILOVÁ, Š.,  NOVÁK, M.,  NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ, M., NÝVLT, D., RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, M. (2009): Pavlov VI: an Upper Palaeolithic living unit. Antiquity, York: Antiquity Trust; University of York, 83, 320, s. 282–295, 14 s. Antiquity.pdf (2629417)

RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, M. (2009): Tafonomická analýza paleontologického materiálu ze Stránské skály. In: K. Valoch (ed.), Mušov I (okr. Břeclav). 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2009. Anthropos, Studies in Anthropology, Palaeoethnology, Palaeontology and Quaternary Geology, Vol. 30, N.S. 22. s. 102-111, 10 s. Stranska_skala_Raskova.pdf (2950559)

SVOBODA, J., M., ČULÍKOVÁ, V., HLADILOVÁ, Š.,  NOVÁK, M.,  NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ, M., NÝVLT, D., RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, M. (2008): Pavlov (okr. Břeclav). Přehled výzkumů, Brno, 49, 1-2, s. 248-254, 7 s.

ZELINKOVÁ, M., LÁZNIČKOVÁ-GALETOVÁ, M. (2007): Industrie z tvrdých živočišných materiálů doby kamenné I. Praha: Česká archeologická společnost. 2007. Zprávy ČAS, Supplément 66. zpravy CASI.pdf (1537264)

ZELINKOVÁ, M., LÁZNIČKOVÁ-GALETOVÁ, M. (2007): Industrie z tvrdých živočišných materiálů doby kamenné II. Praha: Česká archeologická společnost. 2007. Zprávy ČAS, Supplément 67. zpravy CASII.pdf (2827742)

ZELINKOVÁ, M. (2007): Industrie z tvrdých živočišných materiálů z Dolních Věstonic I. Acta Musei Moraviae, Scientiae Sociales XCII, Brno, XCII, s. 9-51, 49 s.


Kontakt

Mgr. Michaela Rašková Zelinková, Ph.D.

+420 724 295 351